Mostoktatás
BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐI HATÓSÁGI KÉPZÉS
A képzés témakörei: - A pénzügyi és a biztosítási piac szereplő - Biztosításszakmai ismeretek - Biztosítási jog - Független biztosításközvetítői ismeretek

A biztosításközvetítéshez kapcsolódó alapfogalmak, a pénzügyi matematikai alapfogalmak. - a biztosításközvetítéshez kapcsolódó általános jogszabályok és az egyes biztosításokra vonatkozó polgári jogi szabályozás. - független biztosításközvetítői társasági formák, ezek személyi, pénzügyi és tárgyi feltételei és felelősségei, a pénzkezelés független biztosításközvetítőkre vonatkozó eltérő szabályai.

 

Biztosításközvetítő 40 óra - független (függő 30 óra) - általában egymást követő napokon 8:00 órától.

  A képzést legkevesebb 10 fő jelentkezése esetén indítjuk. Csoportonkénti maximális létszám 45 fő, melyet a jelentkezések valamint a díjak befizetésének sorrendjében töltjük fel.

Képzés indításakor szükséges dokumentumok:

- érettségi bizonyítvány másolata

- személyigazolvány, lakcímkártya másolata,

- Képzés és vizsgadíj (vizsgaszervezési díj) befizetése készpénzben a helyszínen, vagy a számlaszámunkra utalva.

- Jelentkezési lap hatósági vizsgára (a képzés 1. napján küldjük ki a hallgatóknak e-mailben, melyet aláírva, eredeti példányban kell részünkre visszajuttatni.)

A képzési program célja:

Olyan szakemberek képzése, akik biztosítási szerződés létrehozására irányuló rendszeres, üzletszerű tevékenységet végeznek. Ez kiterjed a biztosítási szerződések megkötésének elősegítésére, biztosítási termékek ismertetésére, ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, illetve a biztosítási szerződések megkötésére, a biztosítási szerződések értékesítésének szervezésére, továbbá a biztosítási szerződések lebonyolításban és teljesítésében való közreműködésre. Kétféle biztosításközvetítő létezik, a függő, és a független biztosításközvetítő. Függő biztosításközvetítő az ügynök, míg független biztosításközvetítő az alkusz.

A képzési program célcsoportja:

Olyan, legalább érettségi végzettséggel rendelkező felnőttek, akik a megszerzett szakmai ismereteik birtokában a pénzügyi, biztosítási piacon biztosításközvetítő tevékenységet kívánnak folytatni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.

Tervezett képzési idő:

40 óra (független) 

Sikeres vizsga után megszerezhető okirat:   Hatósági bizonyítvány

  Vizsga helyszíne: 4400. NYÍREGYHÁZA BERCSÉNYI U. 4.

  Vizsga helyszíne: megfelelő létszám esetén Budapest is szóba jöhet.

Pótvizsga - akik más intézményben voltak képzésen:

Azok a hallgatók, akik más intézményben kaptak oktatást, de nálunk szeretnének (pót)vizsgázni, 29 000 Ft ellenében tudjuk őket fogadni, mely tartalmazza a vizsga díját is.

INDULÓ TANFOLYAMOK
Helyszín
pótvizsga
Oktatási napok
Jelentkezési határidő
2024-06-11
Időtartam (nap/óra)
Várható vizsgaidőpont
2024-07-02
Képzés díja
Pótvizsga vizsgaszervezési díj saját hallgatóinknak: 6000 FtKülsős hallgatóknak: 20000 Ft
Vizsgadíj
9000 Ft Különbözeti:
3.000 Ft
Helyszín
dr. Chrabák László
Oktatási napok
2024-07-01
Jelentkezési határidő
2024-06-25
Időtartam (nap/óra)
4/40
Várható vizsgaidőpont
2024-08-06
Képzés díja
Függő, független: 44.000 Ft
Partnereknek külön megállapodás szerint
+Vizsgaszervezési díj: 6000 Ft
Különbözeti:
16.000 Ft
Külsős pótvizsgázók vizsgaszervezési díja: 20000 Ft
Vizsgadíj
9000 Ft Különbözeti:
3.000 Ft
Helyszín
Békési Zoltán
Oktatási napok
2024-07-01
Jelentkezési határidő
2024-06-25
Időtartam (nap/óra)
4/40
Várható vizsgaidőpont
2024-08-06
Képzés díja
Függő, független: 44.000 Ft
Partnereknek külön megállapodás szerint
+Vizsgaszervezési díj: 6000 Ft
Különbözeti:
16.000 Ft
Külsős pótvizsgázók vizsgaszervezési díja: 20000 Ft
Vizsgadíj
9000 Ft Különbözeti:
3.000 Ft
Helyszín
Kunné H. Zsuzsanna
Oktatási napok
2024-07-01
Jelentkezési határidő
2024-06-25
Időtartam (nap/óra)
4/40
Várható vizsgaidőpont
2024-08-06
Képzés díja
Függő, független: 44.000 Ft
Partnereknek külön megállapodás szerint
+Vizsgaszervezési díj: 6000 Ft
Különbözeti:
16.000 Ft
Külsős pótvizsgázók vizsgaszervezési díja: 20000 Ft
Vizsgadíj
9000 Ft Különbözeti:
3.000 Ft
MOST a jövőd a tét
mostoktatas.hu

MOST a jövőd a tét